หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรการอาหารและธุรกิจการบริการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปหน่อไม้" โดยการทำหน่อไม้ดองเปรี้ยว หน่อไม้ดองเค็ม และข้าวเกรียบหน่อไม้ ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ ที่อยู่ภายใต้โครงการหมู่บ้านไผ่หวานเพื่อการแปรรูปแบบครบวงจรทางวิทยาศาสตร์ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำหมีน้อย ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำหมีน้อย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา...

Thumbnail Image Table
DSCF6302_resize.JPG
4/11/2554 10:12:32
Size (KB)  :  162 KB
DSCF6303_resize.JPG
4/11/2554 10:12:32
Size (KB)  :  167 KB
DSCF6305_resize.JPG
4/11/2554 10:12:33
Size (KB)  :  166 KB
DSCF6306_resize.JPG
4/11/2554 10:12:34
Size (KB)  :  134 KB
DSCF6307_resize.JPG
4/11/2554 10:12:34
Size (KB)  :  156 KB
DSCF6309_resize.JPG
4/11/2554 10:12:35
Size (KB)  :  168 KB
DSCF6310_resize.JPG
4/11/2554 10:12:36
Size (KB)  :  160 KB
DSCF6311_resize.JPG
4/11/2554 10:12:36
Size (KB)  :  164 KB
DSCF6312_resize.JPG
4/11/2554 10:12:37
Size (KB)  :  141 KB
DSCF6313_resize.JPG
4/11/2554 10:12:38
Size (KB)  :  166 KB
DSCF6314_resize.JPG
4/11/2554 10:12:38
Size (KB)  :  156 KB
DSCF6315_resize.JPG
4/11/2554 10:12:39
Size (KB)  :  139 KB
DSCF6318_resize.JPG
4/11/2554 10:12:39
Size (KB)  :  140 KB
DSCF6319_resize.JPG
4/11/2554 10:12:40
Size (KB)  :  140 KB
DSCF6320_resize.JPG
4/11/2554 10:12:41
Size (KB)  :  120 KB
DSCF6321_resize.JPG
4/11/2554 10:12:42
Size (KB)  :  152 KB
DSCF6322_resize.JPG
4/11/2554 10:12:42
Size (KB)  :  148 KB
DSCF6323_resize.JPG
4/11/2554 10:12:43
Size (KB)  :  182 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6